Our job offers

2 offers from our 2 job offers

Date de parution 03/07/20
Alphea Conseil

Analyst duurzaamheid & Cradle to Cradle (C2C) H/F

  • Ville Location : Bruxelles (1000) Bruxelles (1000) Bruxelles (1000) 1000
  • Contrat Type of contract : Durée indéterminée (CDI)
  • Date de parution Publication : 03/07/2020
Voor een mooi en uitdragend project in Brussel zijn wij op zoek naar een Analyst duurzaamheid & Cradle to Cradle (C2C). -              In het kader van ‘Circulair bouwen’ volg je de bouwteamfase mee op en je kijkt erop toe...
Voor een mooi en uitdragend project in Brussel zijn wij op zoek naar een Analyst duurzaamheid & Cradle to Cradle (C2C).

-              In het kader van ‘Circulair bouwen’ volg je de bouwteamfase mee op en je kijkt erop toe dat de voor te leggen materialen doelbewust en gemakkelijk demonteerbaar zijn. Kwestie vanhet juiste materiaal op de juiste plaats en met de juiste bouwtechnieken in te zetten zodatdit perfect in het circulair bouwen past.
-              Je beoordeelt de producten op hun circulaire eigenschappen en je hebt ambitie om oplossingen te vinden teneinde de milieu-impact van een gebouw te reduceren.
-              Je onderzoekt en vraagt bij de leveranciers /onderaannemers de productinformatie van alle materialen (volledig inzicht in materiaalsamenstelling van het product en in de voorproductie gebruikte energie) op.
-              Je analyseert de levenscyclusanalyses (LCA) en adviseert het werfteam of de bouw producten aan de principes van Cradle to Cradle of een gelijkwaardige certificering voldoen.
-              Je hebt vertrouwen in het nakijken en analyseren van de ingrediënten van de producten die in de gehele productieketen worden geïnventariseerd. Je kijkt ook na of deze een impactzouden kunnen hebben op de gezondheid van mens en milieu.
-              Je stimuleert de producent/leveranciers/onderaannemers om meer grondstoffen terug te winnen en opnieuw te gebruiken door het toepassen van demontabele constructies enherbruikbare materialen.
-              Je bent vertrouwd met het lezen, analyseren, aanvullen en beoordelen van een “materialenpaspoort”, een “Bill Of Materials (BoM)” en “Cradle to Cradle” eigenschappen van alle bouwproducten.
-              Je volgt de leveranciers en onderaannemers in het kader van Circulair Bouwen mee op en je kijkt na of ze alle vereiste documenten tijdig hebbeningediend rekening houdend met de planning van de werf.
-              Materiaalpaspoort:
o  Score VOC: Je kijkt na of de score VOC (maatstaf niveau uitstoot schadelijke stoffen)voor het aantal producten lager ligt dan de volgens het bestek voorgeschrevenwaarden.
o  Milieucertificering: je kijkt na en volgt op dat het voorgeschreven ‘totaal gewicht’ vanalle nieuwe producten allen C2C-gecertificeerd zijn.
o  Je stimuleert het hergebruik van een maximaal aantal gedemonteerde elementenvan het bestaand gebouw.
-              Je zorgt ervoor dat voor elk in het materialenpaspoort genoemde element een „Bill ofmaterials” (BoM) wordt opgemaakt, waarin alle in de BIM-maquette beschrevencomponenten vermeld worden.
-              Je volgt de opmaak en vervollediging van de BoM volledig open vraagt alle relevante bewijsstukken op (zoals bvb. de procedure voor afvoer of recyclage,de demonteerbaarheid, milieuverklaring, …) . Je klasseert alle documenten (vermoedelijk opeen digitaal platform) zodat ze gemakkelijk kunnen teruggevonden worden
2020-08-03T00:00:00+0200
EUR
50000 YEAR
Date de parution 23/06/20
Alphea Conseil

Administratief bediende (M/V) H/F

  • Ville Location : Kampenhout (1910) Kampenhout (1910) Kampenhout (1910) 1910
  • Contrat Type of contract : Durée indéterminée (CDI)
  • Date de parution Publication : 23/06/2020
Voor ons dynamisch team te versterken zijn we op zoek naar een adminsitratief bediende (M/V).Wat zijn je taken?- Je maakt offertes voor jouw teamleider ;- Je tekent projecten van klanten in 3D uit (Autocad) ; - Je zorgt voor een goede...


Voor ons dynamisch team te versterken zijn we op zoek naar een adminsitratief bediende (M/V).

Wat zijn je taken?

- Je maakt offertes voor jouw teamleider ;
- Je tekent projecten van klanten in 3D uit (Autocad) ; 
- Je zorgt voor een goede samenwerking tussen de verschillende interne collega's;
- Je behandelt de gegevens in ons systeem (database) en past de opgelegde procedures toe;
- Je hebt contact met klanten via telefoon en mail;

2020-07-24T00:00:00+0200
EUR
20000 YEAR
Alphea Executive

2 offres parmi nos 2 offres d'emploi